Zdravstveni dom Sežana

Specialistične ambulante

Nazaj  

UROLOŠKA AMBULANTA
Samykin Viktor, dr.med. spec.urolog
Dela vse TORKE v mesecu DOPOLDAN, razen 28.12.2021 ZAPRTO

ORTOPEDSKA ambulanta
dr. Kovač Simon,
dr.med., specialist ortopedije:
četrtek: 02.12. in 16.12.2021

dr. Topolovec Matevž, dr.med., specialist ortopedije
ponedeljek: 9.12.2021

dr. Hero Nikša dr.med., specialist ortopedije
sreda: 1.12.2021 in 8.12.2021

 

DIABETOLOŠKA ambulanta:

Jankovska Snezhana,
dr.med., specialistka interne medicine
vse srede DOPOLDAN

Kuzmina Elena, dr.med., specialistka interne medicine
vse torke DOPOLDAN, RAZEN 7.12. in 28.12.2021 ZAPRTO

GINEKOLOŠKA ambulanta:
Kermavnar Mojca, dr.med., specialistka ginekologije in porodništva
DOPOLDAN: TOREK, SDREDA, ČETRTEK
POPOLSAN: PONEDELJEK 
PETEK AMBULANTA NE DELA
ZAPRTO: od 27.12. do 31.12.2021

PSIHIATRINA ambulanta:
DELA po urniku, RAZEN od 29.12. do 31.12.2021

DISPANZER MEDICINA DELA
NE DELA od 27.12.2021 do 31.12.2021

OTROŠKA ambulanta:
DELA po urniku, RAZEN 1.12.2021 ZAPRTO

ŠOLSKA ambulanta:
DELA po urniku, RAZEN 16.12.2021 ZAPRTO

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN