Vzgoja za zdravje se izvaja lahko v zdravstvenih ustanovah ali v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, pa tudi v lokalni skupnosti, torej povsod, kjer otroci in mladostniki živijo, se družijo, igrajo, učijo. Vzgoja za zdravje je namenjena za informiranje, motiviranje ter učenje otrok in mladostnikov, da si pridobijo veščine, s katerimi bodo lažje vzpostavili ustrezna vedenja za varovanje in krepitev zdravja. Namen sodelovanja med šolo in zdravstvenimi delavci je izboljšanje sporazumevanja s ciljem krepitve zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja škodljivih vplivov na zdravje šolarjev. Z zdravim načinom življenja lahko posameznik prepreči nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, za to je smiselno, da se tega navadimo že kot otroci.

Vsebine se nanašajo na zdravo prehrano in gibanje, duševno zdravje, dobre medosebne odnose, različne vrste zasvojenosti, odraščanje, zdravo spolnost, skrb za ustno zdravje, zdravo pokončno držo, osebno higieno, preprečevanje poškodb, samopregledovanje dojk/mod in drugo. Pred izvajanjem dejavnosti se s predstavniki vrtcev in šol dogovorijo o obsegu programa, vsebinah in načinih sodelovanja za vsako šolsko leto.

Obvezne zdravstveno vzgojne vsebine (vrtci):

 • Zdrave navade
 • Osebna higiena
 • Varnost

Obvezne zdravstveno-vzgojne vsebine (osnovna šola):

 1. razred: zdrave navade;
 2. razred: osebna higiena;
 3. razred: zdrav način življenja;
 4. razred: preprečevanje poškodb;
 5. razred: zasvojenost;
 6. razred: odraščanje;
 7. razred: pozitivna samopodoba in stres;
 8. razred: medosebni odnosi;
 9. razred: vzgoja za zdravo spolnost.

Dodatne vsebine:

 • Temeljni postopki oživljanja
 • Zdrava hrbtenica
 • Zdrave navade
 • Nalezljive bolezni (umivanje rok- driske, prehladi, uši)

Kontakt

Ana Furlan
Dipl. m. s.

M: 051 666 063
E: ana.furlan@zd-sezana.si