Zapri iskalnik

Klic v sili

112
Nujne številke

Centrala

05 73 11 400

Nujna medicinska pomoč Sežana

05 73 11 415

Nujna medicinska pomoč Hrpelje

05 68 90 490
Belo na črnem
Povečaj pisavo

Ponastavi

Zapri

Zdravstveno-vzgojni center

Omogočamo vam, da si postavite temelje in cilje za ohranjanje ter izboljšanje zdravstvenega stanja

Preventivne aktivnosti, ki jih ima pod okriljem Zdravstveni dom Sežana, opravlja ekipa zaposlenih medicinskih sester, fizioterapevtka in psihologinja.

Pokrivamo področja preventive zdravja otrok in odrasle populacije. Izvajamo predavanja in delavnice, kot so promocija zdravja na delovnem mestu, zobozdravstvena in zdravstvena vzgoja predšolskih otrok (oddelek v vrtcih in druge skupine), zdravstvena vzgoja učencev v devetletki osnovnih šol ter zdravstvena vzgoja dijakov in študentov.

priprava-na-porod-in-starsevstvo

Priprava na porod in starševstvo

V Sloveniji imamo dolgoletno tradicijo izvajanja skupinske vzgoje za bodoče starše.

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah

Vzgoja za zdravje se ustrezno otrokovemu razvoju in odraščanju izvaja na različnih ravneh, v različnih okoljih in za različne ciljne skupine.

vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov v vrtcih in solah
Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov

Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov

Verjamemo, da je delovanje za zdravje otrok in mladostnikov ključno za zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva.

Zobozdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike

Ustno zdravje je neločljiv del splošnega zdravja in pomembno prispeva k boljši kakovosti življenja.

Zobozdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike
Krepitev zdravja za odrasle

Krepitev zdravja za odrasle

V Zdravstvenem domu Sežana vam nudimo tudi preventivne storitve, preko katerih vas spodbudimo k bolj zdravemu načinu življenja in krepitvi vašega zdravja.

Krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

Zaposleni v CKZ v lokalnih skupnostih izvajajo različne aktivnosti za krepitev zdravja.

zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih
Krepitev zdravja za delovne organizacije

Krepitev zdravja za delovne organizacije

Prizadevanje za doseganje boljšega zdravja prebivalstva v lokalnih skupnostih vključuje tudi skrb za zdravje zaposlenih v delovnih organizacijah.

Krepitev zdravja za nevladne organizacije

Nevladne organizacije so eden ključnih partnerjev pri skrbi za boljše zdravje prebivalstva.

Krepitev zdravja za nevladne organizacije

V našem timu smo zaposlene: