Pomoč v zdravstvenem domu običajno poiščemo, kadar imamo zdravstvene težave. Vendar vam v Zdravstvenem domu Sežana v sklopu Programa svetovanja za zdravje nudimo tudi preventivne storitve, preko katerih vas spodbudimo k bolj zdravemu načinu življenja in okrepitvi vašega zdravja. Tako boste zdravnika obiskali redkeje, vaše počutje pa se bo izboljšalo. Nezdrav življenjski slog je namreč glavni krivec za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. Nudimo vam raznolike delavnice na katerih se boste naučili, kako lahko spremenite nezdrave življenjske navade v zdrave. Dejavnosti so namenjene vsem, ki ste starejši od 19 let. Za osebe z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem so brezplačne. Delo poteka v manjših skupinah, ponujamo pa vam tudi možnost krajših individualnih posvetov.

Na zdravje gledamo celovito, zato vam ponujamo delavnice, ki zajemajo raznolika področja človekovega delovanja. Lahko se odločite za spremembe na področju telesne dejavnosti, prehrane, duševnega zdravja (spoprijemanje s stresom, depresijo in tesnobo) in nezdravih navad (opuščanje kajenja in prekomernega pitja alkoholnih pijač). Delavnice vodimo usposobljeni strokovnjaki, ki vam bomo pomagali in vas motivirali pri vzpostavljanju zdravega življenjskega sloga na način, ki je za vas najbolj ustrezen.

Izvajamo in vodimo delavnice CINDI programa, ki se delijo na kratke, dolge in Svetovalnio za duševno zdravje ter Svetovalnico za tvegana vedenja. Za lažje razumevanje so v nadaljevanju tudi kratki opisi posameznih delavnic.

Kratke delavnice – temeljne delavnice (enkratno srečanje v trajanju približno 60–90 min)

Zdrav življenjski slog

Vodi diplomirana medicinska sestra

 • Informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja;
 • Preprečevanja nastanka kroničnih bolezni;
 • Kakovostno življenje s kronično boleznijo;
 • Motivacija in podpora za spremembo vedenja povezanega z zdravjem.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • odrasle osebe 19 +, s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni (v nadaljevanju KB);
 • ogroženi za razvoj KB;
 • kronični bolniki.

Dejavniki tveganja

Vodi diplomirana medicinska sestra

Dejavniki tveganja (↑ RR, ↑ maščobe v krvi, ↑ KS)

 • Udeleženci pridobijo informacije o bioloških dejavnikih tveganja (↑ RR, ↑ maščobe v krvi, ↑ KS), o njihovem vplivu na nastanek kroničnih bolezni in o njihovi povezanosti z življenjskim slogom.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • odrasle osebe s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni in ogroženi za razvoj
  KB;
 • kronični bolniki.

Ali sem fit?

Vodi fizioterapevtka

 • Informacije o telesni pripravljenosti udeležencev, prav tako se jim ponudi individualni nasvet za zdravju prijazno telesno dejavnost.
 • Obsega:
  • izvedbo preizkusa hoje na 2 km ali
  • 6-minutni preizkus hoje ali
  • 2-minutni test stopanja na mestu ter
  • skladno z rezultatom in zdravstvenim stanjem udeleženca, strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • odrasle osebe, stare od 19 +, ki jih zanima, kakšna je njihova telesna pripravljenost ter kakšna je raven telesne dejavnosti, ki koristi njihovemu zdravju, glede na rezultate testiranja.

Tehnike sproščanja

Vodi psihologinja

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti sproščanja in preizkusijo tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), spoznajo njihove prednosti ter dobijo priporočila, da jih lahko izvajajo tudi sami doma.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • odrasle osebe s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni in ogroženi za razvoj KB;
 • kronični bolniki, ki jih stres obremenjuje v vsakdanjem življenju.

Povišan krvni sladkor

Vodi jo diplomirana medicinska sestra

 • Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o povišanem krvnemu sladkorju, razlogi za povišan krvni sladkor, vpliv prehrane na krvni sladkor, dinamika razvoja sladkorne bolezni ter posledice povišanega krvnega sladkorja.

Kdo se lahko udeleži delavnice:
Preventivno pregledane odrasle osebe 19 + z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco na glukozo.

Sladkorna bolezen tipa 2

Vodi jo diplomirana medicinska sestra

 • Udeleženci pridobijo informacije o sladkorni bolezen tipa 2, razlogi za razvoj bolezni, vpliv prehrane na krvni sladkor, posledice povišanega krvnega sladkorja in presejalne programe v sklopu odkrivanja sladkorne bolezni.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • Preventivno pregledane odrasle osebe 19 +, ki so imele vrednost KS (≥ 7,0 mmol/l na tešče
  ali ≥ 11,1 mmol/l naključno).

Udeleženci delavnice so lahko le tisti, ki niso še bili napoteni v diabetični dispanzer. V kolikor so že zavedeni v diabetični ambulanti, jih v delavnico ne moremo vključiti.

Daljše delavnice, ki trajajo več tednov

Zdravo jem

Vodi medicinska sestra

 • Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o zdravi prehrani in njenem pomenu za zdravje ter veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje.
 • Delavnica poteka 4 tedne zapored v trajanju približno ene ure.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • preventivno pregledane odrasle osebe 19 +, ki imajo neustrezne prehranjevalne navade.

Gibam se

Vodi fizioterapevtka

 • Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno lastne telesne pripravljenosti ter postopno povečujejo količino telesne dejavnosti in spreminjajo gibalne navade. Udeleženci pridobijo znanja in veščine za samostojno izvajanje telesne vadbe.
 • Delavnica poteka 14 tednov zapored v trajanju približno ene ure.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • preventivno pregledane odrasle osebe 18 + z dejavnikom tveganja telesne nedejavnosti ob
  hkratni več kot 20 % ogroženosti za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (v nadaljevanju
  KNB);
 • z že prisotno/-imi KNB ali z že prisotnimi posebnimi zdravstvenimi stanji;
 • osebe 65 + z ugotovljeno funkcijsko manjzmožnostjo.

S sladkorno boleznijo skozi življenje

Vodi jo diplomirana medicinska sestra

 • Udeleženci pridobijo znanja in veščine za učinkovito življenje z novoodkrito sladkorno boleznijo. Na srečanjih bo govora o vzrokih nastanka sladkorne bolezni, o dejavnikih tveganja vezana na bolezenn, vpliv povišanih maščob v krvi na sladkorno bolezen, vpliv hranil na dvig sladkorja, terapija pri sladkorni bolezni ter vpliv telesne aktivnosti na nihanje krvnega sladkorja.
 • Delavnica poteka 6 tednov v trajanju približno ene ure.

Kdo se lahko udeleži delavnice:
Preventivno pregledane odrasle osebe 18 + z novoodkrito sladkorno boleznijo kakor tudi
tisti, ki imajo sladkorno bolezen tipa 2 že dlje časa in se oskrbujejo v ambulanti
splošne/družinske medicine.

Udeleženci delavnice so lahko le tisti, ki niso še bili napoteni v diabetični dispanzer. V kolikor so že zavedeni v diabetološki ambulanti, jih delavnico ne moremo vključiti.

Zdravo hujšanje

Sodeluje celotna ekipa

 • Udeleženci prejmejo strokovno podporo in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter psihološko podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga.
 • Delavnica poteka 16 tednov v trajanju ene ure (teoretični del), sledeči dan poteka vadbeni del v trajanju ene ure.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • preventivno pregledane odrasle osebe 19 + z ITM 27,5 in več + 10-letnim srčno-žilnim
  tveganjem 20 % ali več;
 • osebe z ITM 27,5  ali več + vsaj eno kronično nenalezljivo boleznijo;
 • osebe z ITM 30 ali več.

Skupinsko in individualno svetovanje za opuščanje kajenja

 • To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja
 • Delavnica poteka 6 tednov zapored v trajanju od 30 – 90 minut (individualno ali skupinsko).

Kdo se lahko udeleži delavnice: 

Vsi kadilci.

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

 •  Individualno svetovanje je namenjeno tistim osebam, ki jim ne ustreza skupinsko svetovanje

Kdo se lahko udeleži delavnice: 

Vsi kadilci.

Svetovalnice za duševno zdravje

Spoprijemanje s stresom

Vodi psihologinja

 • Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).
 • Delavnica poteka 4 tedne zapored v trajanju približno ene ure.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • odrasle osebe s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni;
 • ogroženi za razvoj KB;
 • kronični bolniki, ki jih stres obremenjuje v vsakdanjem življenju.

Pomoč pri spoprijemanju s tesnobo

Vodi psihologinja

 • Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti anksioznosti, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje.
 • Delavnica poteka 4 tedne zapored v trajanju približno ene ure.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • preventivno pregledane odrasle osebe z diagnosticiranimi anksioznimi motnjami;
 • osebe napotene s strani psihiatra;
 • osebe, pri katerih so prisotni obremenjujoči simptomi anksioznih motenj, ter njihovi svojci.

Pomoč pri spoprijemanju z depresijo

Vodi psihologinja

 • Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in način zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje.
 • Delavnica poteka 4 tedne zapored v trajanju približno ene ure.

Kdo se lahko udeleži delavnice:

 • preventivno pregledane odrasle osebe z diagnozo depresije;
 • osebe napotene s strani psihiatra;
 • osebe pri katerih so prisotni obremenjujoči simptomi depresije ter njihovi svojci.

Svetovalnica za tvegana vedenja

Podpora pri opuščanju čezmernega pitja alkohola – temeljni del

Vodi diplomirana medicinska sestra

 • Program vodi strokovnjak s katerim preverita pivske navade posameznika ter vzgibe za pitje in iščeta možne rešitve za ureditev navad. Ob uspešno zaključeni delavnici – ko zmanjšate pitje alkohola, je na voljo še vzdrževalna delavnica.
 • Srečanja potekajo individualno 5 tednov zapored v trajanju 15 minut.

Kdo se lahko udeleži delavnice

 • vsi odrasli pacienti

Zgoraj navedene delavnice so namenjene celotni odrasli populaciji.

Napotitve so mogoče preko referenčnih medicinskih sester, ki delujejo znotraj Zdravstvenega doma Sežana ali pa preko telefonskega klica posameznega izvajalca oz. spletne pošte.

Kontakt

Kim Trobec
Mag. zdr. neg. Vodja ZVC

T: 05 29 27 559
M: 051 666 442
E: kim.trobec@zd-sezana.si