Ime zavoda: ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA
Sedež: Partizanska cesta 24, 6210 SEŽANA
Ustanovitelji:  Občina Sežana, Občina Divača, Občina Komen in Občina Hrpelje - Kozina
V.d. direktorja: Katja Simunich Knežević, dr.med., spec.druž.med.
Strokovni vodja: Katja Simunich Knežević, dr.med., spec.druž.med.

Tel.: +386 5 73 11 400
Tajništvo: +386 5 73 11 445
Fax: +386 5 73 11 426
E-naslov: tajnistvo@zd-sezana.si

Davčna številka: 87069610
Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8334 651
Matična številka: 5107105000
Šifra dejavnosti: 86.210

Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij:

Katja Simunich Knežević
dr.med., spec.druž.med.- direktorica

Partizanska cesta 24
6210 Sežana

Tel.: +386 5 73 11 403
E- naslov: direktor@zd-sezana.si