V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire osebnega zdravnika v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih zdravnikov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih zdravnikov na določene datume.

Izvajalec oziroma zdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zdravnika je dolžan sprejeti vse zavarovance, ki si ga izberejo. Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. Ne glede na možnost odklanjanja opredeljevanja zavarovanih oseb, pa so se partnerji dogovorili, da nobena zavarovana oseba ne ostane brez izbranega osebnega zdravnika. Zavod je Vlado RS zaprosil tudi za uradno razlago te določbe Aneksa 1.

V primeru, da izvajalec oziroma zdravnik zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovani osebi ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za zdravnika iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih zdravnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

Ob tem želimo zavarovane osebe opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, pri izvajalcu (zdravstvenemu domu) pa se lahko dnevno spreminjajo (prekinitev zaposlitve, upokojitev izvajalca, smrt, novo zaposleni izvajalci, ki še nima, ali pa ima zelo malo opredeljenih zavarovanih oseb in še ni naveden v tabeli itd).

Vir podatkov: spletna stran ZZZS
PROSTE IZBIRE NA DAN 1.6.2024:

 

Splošni zdravniki

Ime in priimek zdravnika Dispanzer / Ambulanta Naslov Telefon Št. opredeljenih Opredeljujejo
RAUBER ZVONKO SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 412 1.789 NE
NABERGOJ ELIZABETA SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 411 1.906 NE
JURANČIČ MIRO SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 406 1.931 NE
MARAŽ NEDA SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 413 1.893 NE
POGAČNIK GODNIČ TADEJA SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 440 583 NE
SIMUNICH KNEŽEVIĆ KATJA SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 15 396 1.014 NE
BUBNIČ BERNARDA SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 15 396 315 NE
ŠKIBIN LJUBISLAVA SPLOŠNA AMBULANTA ZD SENOŽEČE, SENOŽEČE 19, 6224 SENOŽEČE 05/73 11 450 233 NE
ŠANTELJ KATJA SPLOŠNA AMBULANTA ZD KOMEN, KOMEN 94, 6223 KOMEN 05/73 11 460 1.608 NE
LESKOVEC MOJCA SPLOŠNA AMBULANTA ZD DUTOVLJE, DUTOVLJE 124 B, 6221 DUTOVLJE 05/73 11 470 1.628 NE
FAKIN MIRAN SPLOŠNA AMBULANTA ZD DIVAČA, ULICA I. MAJA 1, 6215 DIVAČA 05/73 11 480 1.417 NE
NEŠIĆ DESANKA SPLOŠNA AMBULANTA ZD HRPELJE, REŠKA CESTA 18, 6240 KOZINA 05/73 11 499 1.603 NE
POČKAJ VLASTA SPLOŠNA AMBULANTA ZD HRPELJE, REŠKA CESTA 18, 6240 KOZINA 05/73 11 498 1.330 NE

Otroški in šolski dispanzer

Ime in priimek zdravnika Dispanzer / Ambulanta Naslov
Telefon Št. opredeljenih
HERCEGOVAC LEJLA OTROŠKI DISPANZER ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 421 1.177
MILENKOVIĆ ZORICA ŠOLSKI DISPANZER ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 422  1.805
VIDRIH MOJCA OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 440 1.017

Ambulanta za neopredeljene

Ordinacijski čas
 
Ponedeljek 09:00 - 11:00 (Dopoldne)
Sreda 15:00 - 17:00 (Popoldne)
Četrtek 15:00 - 17:00 (Popoldne)

V to ambulanto se lahko še opredeljujejo pacienti ki nimajo izbranega osebnega zdravnika.