Za vas izvajamo dneve zdravja, posvečene različnim temam na področju krepitve zdravja kot tudi različna predavanja, delavnice in svetovanja o:

 • zdravem življenjskem slogu;
 • zdravem prehranjevanju;
 • telesni dejavnosti za krepitev zdravja;
 • krepitvi duševnega zdravja;
 • opuščanju kajenja;
 • tveganemu/škodljivemu pitju alkohola;
 • skrbi za ustno zdravje;
 • osebni higieni;
 • varni izpostavljenosti soncu;
 • pomenu samopregledovanja dojk, mod in kožnih znamenj;
 • pomenu spanja in počitka;
 • sladkorni bolezni tipa 2;
 • vključevanju v državne preventivne in presejalne programe Dora, Zora in Svit;
  • Svitove dneve, kjer vam pojasnijo vse, kar morate vedeti o sodelovanju v Programu Svit – državnem programu presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki;
 • občinske preizkuse hoje na 2 km.
  • Preizkus hoje na 2 km je enostaven in varen test, na katerem si s pomočjo hitre hoje (v okviru svojih zmogljivosti in fizičnih sposobnosti), lahko izmerite vašo telesno zmogljivost. Na podlagi pridobljenih rezultatov vam bodo zdravstveni strokovnjaki svetovali, kakšna je za vas najbolj ustrezna in zdravju prijazna telesna dejavnost ali športna vadba.
   Preizkus je primeren za vse zdrave odrasle med 20. in 65. letom, ki so telesno nedejavni ali zmerno telesno dejavni. Priporočljivo ga je opraviti vsakih 6 mesecev. Tako boste lahko sledili izboljšanju svoje telesne zmogljivosti.
 • Svitova kontaktna točka;
  • Zaposleni v Zdravstvenovzgojnem centru vas spodbujamo tudi k vključevanju v preventivni zdravstveni program Svit. Svit je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 70 let, ki so k sodelovanju vabljeni na vsaki 2 leti. Za podrobnejše informacije o programu Svit se lahko obrnete na našo Svitovo kontaktno točko v Zdravstvenovzgojnem centru (glej kontaktne podatke spodaj). Dodatne informacije o programu Svit si lahko preberete na spletni strani programa Svit: www.program-svit.si.
 • Zdravje v lokalni skupnosti (informiranje in spodbujanje ranljivih oseb k vključitvi v preventivne programe in skrbi za svoje zdravje) in motivacijske delavnice za ranljive osebe);
  • Patronažna medicinska sestra izvaja posvetovalnice v vaši lokalni skupnosti;
   • individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja, drugo);
   • pomaga pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja;
   • predstavlja delavnice centra za krepitev zdravja in vas nanje usmeri;
   • pripravlja krajša predavanja (cepljenje proti gripi, cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, samopregledovanje dojk, zaščita pred soncem in podobno);
   • ter krajše delavnice v sodelovanju s strokovnjaki iz centra za krepitev zdravja.

Kontakt

Mateja Prelc
Dipl. m. s.

T: 05 73 11 439
M: 031 556 392
E: mateja.prelc@zd-sezana.si