Vodstvo ZD

Katja Simunich Knežević

dr.med., spec.druž.med.

v. d. direktorja

Kristina Pavlič Hreščak

dipl.ekon.

Vodja FRS

Martina Štemberger

dipl.m.s.

Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege

Daniela Lazić

dr.med., spec.urg.med.

Vodja NMP

Tina Furlan

dipl.m.s.

Vodja reševalne službe

Ines Confidenti

mag.zdr.neg.

Vodja patronažne službe

Tina Oblak

spec.med.biokemije

Vodja laboratorija

Gaja Božeglav

dr.dent.med

Vodja zobozdravstvene službe

Uprava in servisne službe

Anita Lesar

univ.dipl.ekon.

Kadrovska služba

Tjaša Ipavec

 

Tajnica

Tadeja Pipan

 

Fakturna služba

Tatjana Kobal

 

Knjigovodja in obračun plač