Strokovnjaki iz zdravstveno-vzgojnih centrov posebno pozornost namenjajo tudi aktivnostim za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih.

Promocija zdravja na delovnem mestu pomembno prispeva k zdravju in zdravemu življenjskemu slogu sodelavcev. S strokovnjaki iz zdravstvenovzgojnega centra boste izoblikovati aktivnosti, prilagojene vašemu delovnemu okolju in procesom, kar bo prispevalo k boljšemu zdravju in počutju vseh sodelavcev.

Področja in teme, ki jih zajemamo so:

  • Zdrav življenjski slog;
  • Dejavniki tveganja;
  • Zdrava prehrana in telesna aktivnost na delovnemu mestu;
  • Aktivno preživljanje prostega časa;
  • Pomen in izvajanje aktivnih odmorov na delovnemu mestu;
  • Duševno zdravje in obvladovanje stresa s pomočjo tehnik sproščanja;
  • Seznanitev in svetovanje glede udeležbe v preventivnih in presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit);
  • Analiza sestave telesa s pomočjo bioimpedančne tehtnice.

Kontakt

Ana Furlan
dipl. m. s. Vodja ZVC

M: 051 666 063
E: ana.furlan@zd-sezana.si