Zdravstveni dom Sežana

Splošne ambulante

Nazaj  

Ambulante splošne in družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede se na starost, spol ali bolezen.
Delo zdravstvenih timov v teh ambulantah je usmerjeno k obravnavi akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov bolnikov, k preprečevanju bolezni ter h krepitvi in ohranjanju zdravja.

Osebni zdravnik spremlja zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezen ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi. Sodeluje tudi z ostalimi strokovnjaki na primarnem, sekundarnem ali terciarnem nivoju zdravstvenega varstva.

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, ki so kadrovsko okrepljene še z diplomiramo medicinsko sestro.
Cilj dela te ambulante je iskanje ogroženih oziroma obolelih med opredeljeno populacijo izbranega zdravnika, širša preventivna dejavnost ter kvalitetnejša obravnava in večje zadovoljstvo bolnikov.
 
Več na splatni strani REFERENČNE AMBULANTE

 
 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN