Zdravstveni dom Sežana

Zdravstveni dom Sežana

Dispanzer za ženske

Mojca Kermavnar, dr.med., spec.ginek. in porodništva

Šolsko otroški dispanzer

Zorica Milenković, dr.med., spec.pediatrije

Otroški dispanzer

mag. Lejla Hercegovac, dr.med., spec.pediatrije

Dežurna služba Sežana

Dežurna služba

Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč

Reševalna postaja

Reševalna postaja

Urološka ambulanta

Viktor Samykin, dr.med., spec.urolog

Otroško šolski dispanzer

Mojca Vidrih, dr.med., spec.pediatrije

Ustni higienik

Vanesa Napret

Rentgensko slikanje zob

Splošna ambulatna Sežana

Katja Simunich, dr.med., spec.druž.med.

Miro Jurančič, dr.med., spec.spl.med.

Neda Maraž, dr.med., spec.druž.med.

Tadeja Pogačnik Godnič, dr.med., spec.druž.med.

Zvonko Rauber, dr.med., spec.spl.med.

Elizabeta Nabergoj, dr.med., spec. spl. med.

mag. Bernarda Bubnič , dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta Sežana

Tina Grbec, dipl.m.s. (Nabergoj, dr.med., spec.druž.med.)

Tjaša Emeršič, dipl.m.s. (Rauber, dr.med., spec.druž.med.)

Neda Pečar, dipl.m.s. (Maraž, dr.med., spec.druž.med.)

Tjaša Valenčič, dipl.m.s. (Simunich, dr.med., spec.druž.med.)

Tina Grbec, dipl.m.s. (Jurančič, dr.med., spec.druž.med.)

Tjaša Valenčič, dipl.m.s. (Godnič, dr.med., spec.druž.med.)

Dom upokojencev Sežana - Splošna ambulanta

Tadeja Pogačnik Godnič, dr.med., spec.druž.med.

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Ljubislava Škibin, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa

Psihiatrična ambulanta Sežana

Andreja Fabič, dr.med., spec.psih.

Center za zdravljenje odvisnosti

Nataša Volk Trnovšek, dipl.m.s.

Katja Simunich, dr.med., spec.druž.med.

Polona Furlan, dipl.univ.psiholog

Diabetološka ambulanta

Snezhana Jankovska, dr.med., spec.internist

Elena Kuzmina, dr.med., spec.internist

Ortopedska ambulanta – odrasli

dr. Simon Kovač, dr.med., spec.ortoped

dr. Matevž Topolovec, dr.med., spec.ortop.kirurgije

Ortopedska ambulanta – otroci

dr. Hero Nikša, dr.med., spec.ortoped

Zobna ambulanta za odrasle Sežana

Eva Gombač, dr.dent.med.

Ester Jankovič Zavrtanik, dr.dent.med.

Anja Hlača dr.dent.med

Zobna ambulanta za šolarje in mladino Sežana

Nataša Torkar Fabčič, dr.dent.med. – ambulanta v osnovni šoli

Eva Srebot, dr.dent.med. – ambulanta v osnovni šoli

Fizioterapija

Tamara Sila, dipl.fizioterapevtka

Mirjana Vukadinov viš.fiziot.

Patronažna služba Sežana

Ula Štolfa, dipl.m.s.

Kristina Premrov, mag.zdr.neg

Aleksandra Kobal, dipl.m.s.

Mojca Ivančič, dipl.m.s.

Laboratorij

Laboratorij Sežana

Dispanzer za mentalno zdravje

Polona Furlan, dipl.univ.psiholog

Zobni tehnik

Zobni tehnik

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN