Zdravstveni dom Sežana

Zdravstveni dom Sežana

Dispanzer za ženske

Mojca Kermavnar, dr.med., spec.ginek. in porodništva

Šolsko otroški dispanzer

Zorica Milenković, dr.med., spec.pediatrije

Otroški dispanzer

mag. Lejla Hercegovac, dr.med., spec.pediatrije

Dežurna služba Sežana

Dežurna služba

Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč

Reševalna postaja

Reševalna postaja

Urološka ambulanta

Viktor Samykin, dr.med., spec.urolog

Otroško šolski dispanzer

Mojca Vidrih, dr.med., spec.pediatrije

Rentgensko slikanje zob

Splošna ambulatna Sežana

Katja Simunich Knežević, dr.med., spec.druž.med.

Miro Jurančič, dr.med., spec.spl.med.

Neda Maraž, dr.med., spec.druž.med.

Tadeja Pogačnik Godnič, dr.med., spec.druž.med.

Zvonko Rauber, dr.med., spec.spl.med.

Elizabeta Nabergoj, dr.med., spec. spl. med.

mag. Bernarda Bubnič , dr. med., spec. druž. med.

Referenčna ambulanta Sežana

Tina Grbec, dipl.m.s. (Nabergoj, dr.med., spec.druž.med.)

Tjaša Emeršič, dipl.m.s. (Maraž, dr.med., spec.druž.med.)

Tina Grbec, dipl.m.s. (Jurančič, dr.med., spec.druž.med.)

Sandra Smajla, dipl.m.s. (Simunich, dr.med., spec.druž.med.)

Dom upokojencev Sežana - Splošna ambulanta

Tadeja Pogačnik Godnič, dr.med., spec.druž.med.

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Ljubislava Škibin, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa

Psihiatrična ambulanta Sežana

Andreja Fabič, dr.med., spec.psih.

Center za zdravljenje odvisnosti

Nataša Volk Trnovšek, dipl.m.s.

Katja Simunich Knežević, dr.med., spec.druž.med.

Polona Furlan, univ.dipl.psiholog

Diabetološka ambulanta

Snezhana Jankovska, dr.med., spec.internist

Elena Kuzmina, dr.med., spec.internist

Ortopedska ambulanta – odrasli

doc. Simon Kovač, dr.med., spec.ortoped

Berro Kamil, dr.med., spec.ortoped

Ortopedska ambulanta – otroci

dr. Hero Nikša, dr.med., spec.ortoped

Zobna ambulanta za odrasle Sežana

Eva Gombač, dr.dent.med.

Ester Jankovič Zavrtanik, dr.dent.med.

Neža Valenčič, dr.dent.med.

Zobna ambulanta za šolarje in mladino Sežana

Nataša Torkar Fabčič, dr.dent.med. – ambulanta v osnovni šoli

Eva Srebot, dr.dent.med. – ambulanta v osnovni šoli

Maja Šekoranja Senčar, dr.dent.med. – ambulanta v osnovni šoli

Fizioterapija

Tamara Sila, dipl.fizioterapevtka

Mirjana Vukadinov viš.fiziot.

Patronažna služba Sežana

Ula Štolfa, dipl.m.s.

Kristina Premrov, mag.zdr.neg

Mateja Prelc, dipl.m.s.

Mojca Ivančič, dipl.m.s.

Jagoda Železnik, dipl.m.s.

Laboratorij

Laboratorij Sežana

Dispanzer za mentalno zdravje

Tina Pohajač, univ.dipl.psiholog

Polona Furlan, univ.dipl.psiholog

Zobni tehnik

Zobni tehnik

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN