Prva zahteva se lahko vloži ustno pri pristojni osebi:

v.d. direktorja Katja Simunich Knežević, dr.med., spec.druž.med.
Tel.: +386 5 73 11 400
Fax.: +386 5 73 11 426

Pisno zahtevo za prvo obravnavo se pošlje po pošti na naslov: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana ali odda osebno v tajništvu ZD Sežana, vsak delovnik od 07.00 do 15.00 ure (tajništvo se nahaja v drugem nadstropju ZD Sežana)

Najbližji zastopnik pacientovih pravic:

Jožica Trošt Krušec, mag.prava
Prostori Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Koper
Vojkovo nabrežje 4A, 6000 Koper

Tel.: +386 41 667 501
E-naslov: jozica.trost-krusec@nijz.si

Uradne ure zastopnice za vnaprej dogovorjeneni (naročeni) pogovor v pisarni:
Sreda od 9.00 do 17.00 ure

Naročanje na obisk v pisarni zastopnice:
od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 ure na tel. štev. +386 5 66 30 841 (tajništvo)

Uradne ure zastopnice za svegtovanje s strankami po telefonu
Klic na številko zastopnice +386 41 667 501
Torek od 7.00 do 12.00
Sreda od 17.00 do 21.30
Četrtek od 7.00 do 12.00 in 14.00 do 21.30

Izven urnika uradnih ur je zastopnica nedosegljiva za svegtovanje.