Poslanstvo

Poslanstvo našega dela je v ohranjanju in izboljševanju zdravja vseh uporabnikov in pri tem zagotoviti celostno, kakovostno, varno, krajevno in časovno dostopno zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju in na področju specialistične zdravstvene dejavnosti, ki se kaže v dobrem zdravju in zadovoljstvu pacientov, uspešnih in zadovoljnih zaposlenih ter ugledu našega zdravstvenega zavoda v ožji in širši skupnosti.

 

Vizija

Naš zavod želi postati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva z izvajanjem preventive in zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah ob finančni vzdržnosti in v okviru razpoložljivih sredstev.

 

Vrednote organizacijske kulture

 • strokovnost in učinkovitost
 • zaupanje in predanost
 • dostopnost
 • etika in odgovornost
 • empatija in solidarnost
 • sodelovanje
 • prijaznost in spoštljivost
 • varovanje zasebnosti
 • napredek in izobraženost
 • motivacija in stimulacija zaposlenih

 

Slogan zavoda

Varujemo zdravje vsakogar, vsepovsod in kadarkoli.

 

Strateške usmeritve

Vidik pacientov

 • Večje zadovoljstvo vseh uporabnikov zdravstvenih storitev
 • Delovanje po najnovejših strokovnih smernicah in sledenje razvoju medicine

Vidik razvoja in rasti

 • Večje zadovoljstvo in boljši odnosi med zaposlenimi
 • Širitve že doseženega obsega delovanja
 • Stalno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih
 • Ohranjanje in razvijanje zavoda kot učne baze

Vidik procesov

 • Stalno spremljanje in izboljševanje sistema kakovosti

Poslovni vidik

 • Ohranitev in širitev prihodkov od storitev na trgu
 • Pozitivno finančno poslovanje

 

Sežana, 15.11.2022
v.d. direktorja: Katja Simunich Knežević, dr.med., spec.druž.med.