Zdravstveni dom Sežana

Zdravstvena vzgoja

Nazaj  

Obiščete in vključite se lahko v različne programe:

PROGRAMI SVETOVANJA ZA ZDRAVJE

Zdravstvena vzgoja poteka v Zdravstvenovzgojnem centru (ZVC). V ZVC se izvajajo delavnice in individualna svetovanja v Programu svetovanja za zdravje. V ZVC so napoteni posamezniki, ki so imeli opravljen preventivni pregled in so bili ugotovljeni dejavniki tveganja. Preventivne preglede odrasle populacije se izvaja od leta 2001 naprej v ambulantah družinske medicine.

Zajema ciljno populacijo:
Moški od 35 do 65 leta
Ženske od 45 do 70 leta

Vključeni pa so tudi posamezniki izven omenjenega starostnega razreda z dejavniki tveganja: debelost, kajenje, tvegano uživanje alkoholnih pijač, sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak.

Za več informacij in možnosti vključitve v posamezno delavnico ste vabljeni, da pokličite na tel. 05 731 14 42 kontaktna oseba Nataša Volk Trnovšek

ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE

Priporočamo, da se vključite najprej v kratke delavnice po katerih znanje poglobite in okrepite še v dolgih delavnicah!

KRATKE DELAVNICE:
1. PROMOCIJA ZDRAVJA IN ŽIVLJENSKI SLOG
Udeleženci spoznajo problem srčnožilnih bolezni in dobijo osnovne informacije o zdravem življenjskem slogu.

2. TEST HOJE NA 2 KM
Udeleženci s pomočjo testa hoje na 2 km spoznajo svoje telesne sposobnosti (ITZ) in čas hoje. Ugotavlja in spremlja se napredek v telesni zmogljivosti.

3. DEJAVNIKI TVEGANJA
Udeleženci spoznajo vpliv bioloških dejavnikov tveganja (sladkor v krvi, maščobe v krvi, krvni tlak) na nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in spoznajo povezanost dejavnikov tveganja z Življenjskim slogom.


DOLGE DELAVNICE (POTREBNA JE NAPOTITEV S STRANI OSEBNEGA ZDRAVNIKA PO PREDHODNO OPRAVLJENEM PREVENTIVNEM PREGLEDU):
4. ZDRAVA PREHRANA
Udeleženci prepoznajo in ocenijo svoj način prehranjevanja in sprejmejo eno do dve spremembe v prehrani in jih uvedejo v svoje vsakdanje življenje. Udeleženci spremenijo prehranske navade glede ritma prehranjevanja, načina priprave hrane, uravnoteženosti prehrane, energijskega vnosa. Delavnica obsega 5 srečanj.

5. TELESNA DEJAVNOST — GIBANJE
Udeleženci spoznajo stopnjo svoje telesne sposobnosti in osvojijo znanja za ustrezno izvajanje telesne dejavnosti. Udeleženci se naučijo izvajati uravnoteženo telesno dejavnost za krepitev zdravja in jo vključiti v svoje vsakdanje življenje. Delavnica obsega 12 srečanj.

6. ZDRAVO HUJŠANJE

Udeleženci ocenijo svoj življenjski slog in ga spremenijo kar ima za posledico 5 - 10% izgubo telesne mase. Delavnica je namenjena posameznikom, ki imajo povišano telesno maso (ITM nad 30) in so zdravstveno ogroženi. Udeleženci spremenijo prehranske navade in gibalne navade. Delavnica obsega 16 srečanj v skupini po 2 uri in 2x test hoje in 14x telesna dejavnost po 45 min.


7.  „DA, OPUŠČAM KAJENJE"
Delavnice se lahko udeleži vsak, brez predhodnega preventivnega pregleda pri osebnem zdravniku in ne potrebujete napotnice.

Udeleženci poskušajo opustiti kajenje. Udeležencem nudimo strokovno pomoč, kako premagati telesno in duševno zasvojenost ter stres in kako postati in ostati nekadilec. Delavnica obsega 6 srečanj.

 

8. IDIVIVIDUALNO SVETOVANJE PRI OPUŠČANJU KAJENJA IN TVEGANEM PITJU ALKOHOLA
Programi so za vse naštete delavnice in svetovanja brezplačni za posameznika, ker je plačnik preventivnih programov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 
 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN