Zdravstveni dom Sežana

Obvestila

ŠOLA ZA STARŠE

ZGODNJA ŠOLA ZA STARŠE

RAZPISANE DELAVNICE v APRILU 2019 - ZVC

PILOTNI PROJEKT MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE - ANKETNI VPRAŠALNIK

ANKETNI VPRAŠALNIKI O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV

Medicinske storitve v času dežurstva

SPREJEM IN OBRAVNAVA ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN