Zdravstveni dom Sežana

Izbira zobozdravnika

Nazaj  

V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire zobozdravnika. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih zobozdravnikov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih zdravnikov na določene datume.

Izvajalec oziroma zobozdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zobozdravnika, je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko, ko za 10 % preseže povprečno število opredeljenih oseb na zobozdravnika v svoji dejavnosti na območju območne enote ZZZS, kjer ima sedež dejavnosti.

V primeru, da izvajalec oziroma zobozdravnik zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovani osebi ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za zobozdravnika iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih zobozdravnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

Ob tem želimo opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, saj izkazujejo stanje na določen dan pri izvajalcu. Podatki o aktivnih zobozdravnikih se lahko, posebej v zdravstvenih domovih, dnevno spreminjajo zaradi prekinitev zaposlitve, upokojitev, smrti, novih zaposlenih.

Vir podatkov: spletna stran ZZZS

PROSTE IZBIRE NA DAN 1.9.2023:

ZOBOZDRAVNIKI ZA ODRASLE 

IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA

NASLOV

TELEFON         
OPOMBA ŠT. OPREDELJENIH

ESTER JANKOVIČ ZAVRTANIK

ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 418  80% program
 1.396

EVA GOMBAČ

ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 419   1.645

MIRJAM GRMEK TAVČAR

ZD DIVAČA, ULICA 1. MAJA 1, 6215 DIVAČA 05/73 11 482  LAHKO ODKLANJA  2.063

NATJA ŠULIGOJ

ZD DUTOVLJE, DUTOVLJE 124b, 6221 DUTOVLJE 05/73 11 473    1.543


NEŽA VALENČIČ

ZD HRPELJE, REŠKA CESTA 18, 6240 KOZINA 05/68 90 492    631
ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 419  

 

ZOBOZDRAVNIKI ZA OTROKE
IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA NASLOV TELEFON ŠT. OPREDELJENIH
EVA SREBOT OŠ SREČKA KOSOVELA, KOSOVELOVA 6, 6210 SEŽANA  05/73 11 410  1.221
ZD DUTOVLJE, DUTOVLJE 124b, 6221 DUTOVLJE  05/73 11 473
NATAŠA TORKAR FABČIČ OŠ SREČKA KOSOVELA, KOSOVELOVA 6, 6210 SEŽANA  05/73 11 410  1.439
ZD KOMEN, KOMEN 94, 6223 KOMEN  05/73 11 462

GAJA BOŽEGLAV

ZD DIVAČA, ULICA 1. MAJA 1, 6215 DIVAČA  05/73 11 482

 1.045

ZD HRPELJE, REŠKA CESTA 18, 6240 KOZINA  05/68 90 492
 MAJA ŠEKORANJA SENČAR OŠ SREČKA KOSOVELA, KOSOVELOVA 6, 6210 SEŽANA  05/29 27 551  150
 
 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN