Zdravstveni dom Sežana

Izbira osebnega zdravnika

Nazaj  

V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire osebnega zdravnika v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih zdravnikov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih zdravnikov na določene datume.

Izvajalec oziroma zdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zdravnika je dolžan sprejeti vse zavarovance, ki si ga izberejo. Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. Ne glede na možnost odklanjanja opredeljevanja zavarovanih oseb, pa so se partnerji dogovorili, da nobena zavarovana oseba ne ostane brez izbranega osebnega zdravnika. Zavod je Vlado RS zaprosil tudi za uradno razlago te določbe Aneksa 1.

V primeru, da izvajalec oziroma zdravnik zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovani osebi ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za zdravnika iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih zdravnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

Ob tem želimo zavarovane osebe opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, pri izvajalcu (zdravstvenemu domu) pa se lahko dnevno spreminjajo (prekinitev zaposlitve, upokojitev izvajalca, smrt, novo zaposleni izvajalci, ki še nima, ali pa ima zelo malo opredeljenih zavarovanih oseb in še ni naveden v tabeli itd). 

Vir podatkov: spletna stran ZZZS

 PROSTE IZBIRE NA DAN 1.9.2023:

SPLOŠNI ZDRAVNIKI     
IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA DISPANZER / AMBULANTA NASLOV
TELEFON ŠT. OPREDELJENIH OPREDELJUJEO
RAUBER ZVONKO SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 412 1.849 NE
NABERGOJ ELIZABETA SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 411 1.931 NE
JURANČIČ MIRO SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 406 1.944 NE
MARAŽ NEDA SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 413 1.839 NE
POGAČNIK GODNIČ TADEJA SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 440 593 NE
SIMUNICH KNEŽEVIĆ KATJA
SPLOŠNA AMBULANTA ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 15 396
1.023 NE
BUBNIČ BERNARDA

SPLOŠNA AMBULANTA

ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 15 396
324 NE
ŠKIBIN LJUBISLAVA

SPLOŠNA AMBULANTA

ZD SENOŽEČE, SENOŽEČE 19, 6224 SENOŽEČE 05/73 11 450 245 NE
ŠANTELJ KATJA

SPLOŠNA AMBULANTA

ZD KOMEN, KOMEN 94, 6223 KOMEN 05/73 11 460 1.610 NE
LESKOVEC MOJCA

SPLOŠNA AMBULANTA

ZD DUTOVLJE, DUTOVLJE 124 B, 6221 DUTOVLJE 05/73 11 470 1.656 NE
FAKIN MIRAN

SPLOŠNA AMBULANTA

ZD DIVAČA, ULICA I. MAJA 1, 6215 DIVAČA 05/73 11 480 1.460

NE

NEŠIĆ DESANKA

SPLOŠNA AMBULANTA

ZD HRPELJE, REŠKA CESTA 18, 6240 KOZINA 05/73 11 499 1.599 NE
POČKAJ VLASTA

SPLOŠNA AMBULANTA

ZD HRPELJE, REŠKA CESTA 18, 6240 KOZINA 05/73 11 498 1.358 NE

 

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER     
IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA DISPANZER / AMBULANTA NASLOV
TELEFON ŠT. OPREDELJENIH
HERCEGOVAC LEJLA
OTROŠKI DISPANZER
ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 421 1.169
MILENKOVIĆ ZORICA

ŠOLSKI DISPANZER

ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 422  1.851
VIDRIH MOJCA

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER

ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 440 897
 
 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN