Zdravstveni dom Sežana

Vodstvo ZD

Direktor

Ljubislava Škibin, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa

Vodja FRS

Kristina Pavlič Hreščak, dipl.ekon.

Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege

Mateja Prelc, dipl.m.s.

Vodja NMP

Katja Šantelj, dr.med., spec.druž.med.

Vodja reševalne službe

Uroš Nabernik, dipl.zn.

Vodja patronažne službe

Premrov Kristina, mag.zdr.neg

Vodja laboratorija

Milan Jurgec, spec.med.biokemije

Vodja zobozdravstvene službe

Tea Kitak, dr.dent.med

Uprava in servisne službe

Kadrovska služba - Anita Lesar, univ.dipl.ekon.

Tajnica - Tjaša Ipavec

Fakturna služba - Marija Milič

Knjigovodja in obračun plač - Tatjana Kobal

Skrbnik računalniških programov - Leon Tavčar

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN