Zdravstveni dom Sežana

Vodstvo ZD

v. d. direktorja

Katja Simunich Knežević, dr.med., spec.druž.med.

Vodja FRS

Kristina Pavlič Hreščak, dipl.ekon.

Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege

Marija Tulek, mag.zdr.nege

Vodja NMP

Daniela Lazić, dr.med., spec.urg.med.

Vodja reševalne službe

Tina Furlan, dipl.m.s.

Vodja patronažne službe

Ines Confidenti, mag.zdr.neg.

Vodja laboratorija

Milan Jurgec, spec.med.biokemije

Vodja zobozdravstvene službe

Gaja Božeglav,dr.dent.med

Uprava in servisne službe

Kadrovska služba - Anita Lesar, univ.dipl.ekon.

Tajnica - Tjaša Ipavec

Fakturna služba - Marija Milič

Knjigovodja in obračun plač - Tatjana Kobal

Skrbnik računalniških programov - Leon Tavčar

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN