Zdravstveni dom Sežana

Referenčna ambulanta Sežana

Sandra Smajla, dipl.m.s. (Simunich, dr.med., spec.druž.med.)

Partizanska 24, 6210 Sežana

tel.: 051 666 389

Obvestila, urnik ambulante in naročilo na obisk

 
 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN