Zapri iskalnik

Klic v sili

112
Nujne številke

Centrala

05 73 11 400

Nujna medicinska pomoč Sežana

05 73 11 415

Nujna medicinska pomoč Hrpelje

05 68 90 490
Belo na črnem
Povečaj pisavo

Ponastavi

Zapri

POMEN KONTROLE ČISTOSTI ZOB NA OŠ IN SISTEMATSKI ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI

17. 02. 2024

Ustno zdravje predstavlja neločljiv del splošnega zdravja in pomembno prispeva k višji kakovosti življenja. Ohranjanje zdravja zob in ustne votline je najtesneje povezano z ustno higieno. Navade, ki jih pridobimo v času otroštva, lažje ohranimo skozi življenje. Prikaz in učenje o pomenu umivanja zob, pravilne prehrane z vidika zagotavljanja ustnega zdravja in tudi drugih ukrepov je tako najučinkovitejše, če z njimi pričnemo preden otroci pridobijo slabe navade.

Zato je v otroštvu ključna dosledna skrb za ustno zdravje, ki jo starši izvajajo do desetega leta starosti otrok. Poleg domačega okolja pa k skrbi za ustno zdravje lahko zelo pripomore tudi vrtčevsko in šolsko okolje. Saj so vzgojno-izobraževalne ustanove eno od pomembnejših podpornih okolij pri vzgoji za zdravje in promociji zdravja otrok in mladostnikov. Tudi v vrtcu in šoli se otroci učijo spretnosti in razvijajo zdrave navade. Seveda pa je za uspeh potrebno tesno sodelovanje s starši, ki otrokom pomagajo pri izvajanju ustne higiene, jih nadzirajo, jih pri skrbi za ustno zdravje tudi spodbujajo in jim s tem omogočajo da zdrave navade vzdržujejo tudi v domačem okolju.

Program zobozdravstvene vzgoje in preventive (ZZVP) za predšolske in šolske otroke naj bi se izvajal pod enotnim naslovom »Vsakodnevna skrb za ustno zdravje« .Program je opredeljen za naslednje ciljne skupine: predšolski otroci, osnovno in srednješolci, starši. Tradicija zobozdravstvene vzgoje je v Sloveniji prisotna že več desetletij. Uspešne aktivnosti preventivnih medicinskih sester skupaj s preventivnimi in kliničnimi aktivnostmi pedontologov in zobozdravnikov otroškega in mladinskega zobozdravstva so pomembno izboljšali stopnjo ustnega zdravja slovenskih otrok.( Vir: Vsakodnevna skrb za ustno zdravje, Usmeritve za izvajanje zobozdravstvene vzgoje in preventive v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, Avtorice: Ingrid Markočič Tadič, Marina Čok, Vesna Pucelj. NIJZ,2017)

Zato nas vedno preseneča, ko starši zavračajo sodelovanje svojih otrok v programu zobozdravstvene vzgoje in preventive. Z zobozdravstveno vzgojo bi radi poučili čim več staršev, ki imajo mogoče pomisleke in se sprašujejo zakaj je zobozdravstvena vzgoja tako pomembna in kaj pravzaprav vključuje.

Trenutno je v ZD Sežana zaposlena diplomirana medicinska sestra, ki vodi program zobne preventive na šolah in vrtcih vseh 4 občin(Hrpelje, Sežana, Divača in Komen). V okviru svojega programa 1x letno obišče vse skupine vrtca Sežana vseh občin, kjer se predvsem preko igre ,otroci spoznajo s pomenom zdravih zob in pravilne ustne higiene.

Na osnovnih šolah so obiski bolj pogosti od 1.-5.razreda, kjer se praviloma 1xmesečno izvaja kontrola čistosti zob v skupini s pomočjo tabletk za obarvanje zobnih oblog. Medicinska sestra otrokom razdeli tabletke, katere je potrebno raztopiti v ustih. Barvilo v tabletki obarva stare obloge temno vijolično, sveže obloge pa rdeče-roza z vezavo na specifične bakterije. Preostanek vsebine se izpljune-izpere. Tabletka dokazano ne vsebuje škodljivih snovi. Medicinska sestra nato pregleda zobe vsakemu otroku posebej in mu individualno pokaže in pove kje je potrebno še bolje ščetkati.

Namen kontrole čistosti zob vsekakor ni v ocenjevanju otrok, ampak da otroku pokažemo, kje in kako lahko izboljša umivanje zob in tako naredi prvi korak k preprečevanju nastanka kariesa .Poskušamo pa s pomočjo medrazrednega in medšolskega tekmovanja  otroke še dodatno spodbuditi k rednemu umivanju zob. Dobro vemo ,da otroci po določeni starosti navodila slabše sprejemajo od staršev in učiteljev, dobro pa se odzivajo na mnenje sovrstnikov.

Še bolj nas žalosti , ko starši ne soglašajo z izvajanjem sistematskih zobozdravstvenih pregledov otrok. Na sistematskem zobozdravstvenem pregledu otroku 1xletno  pregledamo zobe v pristojni šolski zobni ambulanti. Preštejemo zobe, pregledamo in zapišemo , če je na kakšnem zobu karies, zalivka, zalitje in ocenimo prisotnost/odsotnost mehkih/trdih zobnih oblog ,ocenimo higieno zob, ter preverimo medčeljustne odnose. Otroku damo navodila za higieno in  ga po potrebi usmerimo na nadaljnji pregled k izbranemu zobozdravniku. Sistematski zobozdravstveni pregledi so v naši državi res dobro organizirani in pomembno pripomorejo k prepoznavi kariesa ter ostalih ustnih bolezni poleg tega pa  usmerijo otroka k zobozdravniku, saj opažamo da  nekateri otroci še v višjih razredih nimajo izbranega zobozdravnika.

Tako ima vsak otrok možnost in pravico do brezplačnega pregleda v okviru šolanja. In kar je najboljše za vse praviloma poskrbi šola skupaj z pristojno šolsko zobno ambulanto. Kar pomeni da ni naročanja, ni potrebno jemati spremstva za otroke, ampak gredo otroci med šolo skupaj  z razredom v spremstvu učitelja na pregled k zobozdravniku.

Upam, da se starši zavedate, da je šolski zobozdravstveni tim v ZD Sežana tukaj za dobro Vaših otrok in da želimo vsem otrokom narisati lepe ,zdrave nasmehe na obraz!

Lep pozdrav!

 

Gaja Božeglav,dr.dent.,med

Vodja zobozdravstva

ZD Sežana

 

(Vir: Vsakodnevna skrb za ustno zdravje, Usmeritve za izvajanje zobozdravstvene vzgoje in preventive v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, Avtorice: Ingrid Markočič Tadič, Marina Čok, Vesna Pucelj. NIJZ,2017)

Preglej vse novice in obvestila