V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire zobozdravnika. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih zobozdravnikov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih zdravnikov na določene datume.

Izvajalec oziroma zobozdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zobozdravnika, je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko, ko za 10 % preseže povprečno število opredeljenih oseb na zobozdravnika v svoji dejavnosti na območju območne enote ZZZS, kjer ima sedež dejavnosti.

V primeru, da izvajalec oziroma zobozdravnik zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovani osebi ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za zobozdravnika iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih zobozdravnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

Ob tem želimo opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, saj izkazujejo stanje na določen dan pri izvajalcu. Podatki o aktivnih zobozdravnikih se lahko, posebej v zdravstvenih domovih, dnevno spreminjajo zaradi prekinitev zaposlitve, upokojitev, smrti, novih zaposlenih.

Vir podatkov: spletna stran ZZZS
PROSTE IZBIRE NA DAN 1.7.2024:

 

Zobozdravniki za odrasle

Ime in priimek zdravnika Naslov Telefon
Opomba Št. opredeljenih
ESTER JANKOVIČ ZAVRTANIK ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 418  80% program  1.383
EVA KOVAČIČ ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA 05/73 11 419 1.739
MIRJAM GRMEK TAVČAR ZD DIVAČA, ULICA 1. MAJA 1, 6215 DIVAČA 05/73 11 482  LAHKO ODKLANJA  1.999
NATJA ŠULIGOJ ZD DUTOVLJE, DUTOVLJE 124b, 6221 DUTOVLJE 05/73 11 473  1.631
NEŽA VALENČIČ ZD HRPELJE, REŠKA CESTA 18, 6240 KOZINA 05/29 27 558  974
LUCIJA ŽIBERNA ZD KOMEN, KOMEN 94, 6223 KOMEN 05/73 11 462 694

Zobozdravniki za otroke

Ime in priimek zdravnika Naslov Telefon Št. opredeljenih
ANJA HLAČA OŠ SREČKA KOSOVELA, KOSOVELOVA 6, 6210 SEŽANA  05/73 11 410  684
ZD DUTOVLJE, DUTOVLJE 124b, 6221 DUTOVLJE  05/73 11 473
NATAŠA TORKAR FABČIČ OŠ SREČKA KOSOVELA, KOSOVELOVA 6, 6210 SEŽANA  05/73 11 410  1.393 LAHKO ODKLANJA
ZD KOMEN, KOMEN 94, 6223 KOMEN  05/73 11 462
GAJA KAVREČIČ ZD DIVAČA, ULICA 1. MAJA 1, 6215 DIVAČA  05/73 11 482  1.287
ZD HRPELJE, REŠKA CESTA 18, 6240 KOZINA  05/68 90 492
 MAJA ŠEKORANJA SENČAR OŠ SREČKA KOSOVELA, KOSOVELOVA 6, 6210 SEŽANA  05/29 27 551  376