Zdravstveni dom Sežana

Telefonske številke ZD Sežana

Zdravstveni dom Sežana

Dispanzer za ženske

Šolsko otroški dispanzer

Otroški dispanzer

Dežurna služba Sežana

Nujna medicinska pomoč

Reševalna postaja

Urološka ambulanta

Otroško šolski dispanzer

Rentgensko slikanje zob

Splošna ambulatna Sežana

Referenčna ambulanta Sežana

Dom upokojencev Sežana - Splošna ambulanta

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Psihiatrična ambulanta Sežana

Center za zdravljenje odvisnosti

Diabetološka ambulanta

Ortopedska ambulanta – odrasli

Ortopedska ambulanta – otroci

Zobna ambulanta za odrasle Sežana

Zobna ambulanta za šolarje in mladino Sežana

Fizioterapija

Patronažna služba Sežana

Laboratorij

Dispanzer za mentalno zdravje

Zobni tehnik

Zdravstvena postaja Hrpelje

Zdravstvena postaja Divača

Zdravstvena postaja Dutovlje

Zdravstvena postaja Komen

Zdravstvena postaja Senožeče

Vodstvo ZD

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN