Nosilka zdravstvene nege v patronažnem varstvu je diplomirana medicinska sestra (dipl.m.s.).

Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu deluje v domačih okoljih, kjer aktivno skrbi za zdravstveno stanje pacientov v določenem zdravstvenem ali življenjskem obdobju, razvija programe promocije skrbi in spodbuja pacienta k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. To počne na 3 področjih dela.

Zdravstveno-socialna obravnava posameznika in družine

Te obiske opravi patronažna medicinska sestra samostojno, brez naročila zdravnika.  Obiski vključujejo svetovanje, pogovor in navodila.

Zdravstvena obravnava nosečnice, otročnice, novorojenčka in dojenčka na domu

Vsem nosečnicam v zadnjem tromesečju pripada obisk patronažne medicinske sestre. Zaradi varovanja osebnih podatkov nimamo dostopa do seznama nosečnic. Če nosečnice želite, da vas obiščemo na domu, nas pokličite, da se dogovorimo o terminu obiska. Starši naj ob odpustu novorojenčka iz porodnišnice pravočasno sami obvestijo patronažno medicinsko sestro. Najboljše, da to storite telefonsko. Lahko pa tudi prinesete zeleni karton »Prijava o porodu«.

Zdravstvena nega bolnika na domu

Ti obiski se izvajajo izključno po naročilu zdravnika (kot npr. preveza kroničnih ali pooprativnih ran, nega stom, odvzem laboratorijskega materiala, aplikacija injekcij,...).

Delo ob sobotah, nedeljah in praznikih je zagotovljeno za nujne in neodložljive primere, ki so naprej planirani po dogovoru z zdravnikom.

Posebnost našega zdravstvenega doma je, da smo patronažne medicinske sestre razporejene po zdravstvenih postajah, ki so umeščene po občinah Sežana, Komen, Dutovlje, Divača in Hrpelje-Kozina.

Če želite, da vas patronažna medicinska sestra obišče, nam to prosim sporočite po telefonu, vsak delovnik zjutraj med 7.00 in 8.00 in 14.00 in 15.00. Ob sobotah smo patronažne medicinske sestre, po razporedu, dosegljive na telefon med 7.00 in 9.00 uro.

Zdravstveni dom Sežana

Zdravstvena postaja Komen

Zdravstvena postaja Dutovlje

Zdravstvena postaja Divača

Zdravstvena postaja Hrpelje