Zdravstveni dom Sežana

Ordinacijski čas ZD Sežana

Zdravstveni dom Sežana

Urološka ambulanta

Viktor Samykin, dr.med., spec.urolog

Šolsko otroški dispanzer

Zorica Milenković, dr.med., spec.pediatrije

Otroški dispanzer

mag. Lejla Hercegovac, dr.med., spec.pediatrije

Splošna ambulatna Sežana

Miro Jurančič, dr.med., spec.spl.med.

Zvonko Rauber, dr.med., spec.spl.med.

Elizabeta Nabergoj, dr.med., spec. spl. med.

Neda Maraž, dr.med., spec.druž.med.

Tadeja Pogačnik Godnič, dr.med., spec.druž.med.

Katja Simunich Knežević, dr.med., spec.druž.med.

Dom upokojencev Sežana - Splošna ambulanta

Tadeja Pogačnik Godnič, dr.med., spec.druž.med.

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Ljubislava Škibin, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa

Psihiatrična ambulanta Sežana

Andreja Fabič, dr.med., spec.psih.

Center za zdravljenje odvisnosti

Katja Simunich Knežević, dr.med., spec.druž.med.

Nataša Volk Trnovšek, dipl.m.s.

Diabetološka ambulanta

Snezhana Jankovska, dr.med., spec.internist

Elena Kuzmina, dr.med., spec.internist

Ortopedska ambulanta – odrasli

doc. Simon Kovač, dr.med., spec.ortoped

Ortopedska ambulanta – otroci

dr. Hero Nikša, dr.med., spec.ortoped

Zobna ambulanta za odrasle Sežana

Eva Gombač, dr.dent.med.

Ester Jankovič Zavrtanik, dr.dent.med.

Zobna ambulanta za šolarje in mladino Sežana

Nataša Torkar Fabčič, dr.dent.med. – ambulanta v osnovni šoli

Eva Srebot, dr.dent.med. – ambulanta v osnovni šoli

Fizioterapija

Tamara Sila, dipl.fizioterapevtka

Patronažna služba Sežana

Mateja Prelc, dipl.m.s.

Kristina Premrov, mag.zdr.neg

Ula Štolfa, dipl.m.s.

Dispanzer za mentalno zdravje

Polona Furlan, univ.dipl.psiholog

Zdravstvena postaja Hrpelje

Zdravstvena postaja Divača

Zdravstvena postaja Dutovlje

Zdravstvena postaja Komen

Zdravstvena postaja Senožeče

Vodstvo ZD

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN