Zdravstveni dom Sežana

Izbira ginekologa

Nazaj  

V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovanke pravico do izbire osebnega ginekologa. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih ginekologov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih ginekologov na določene datume.

Izvajalec oziroma ginekolog, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega ginekologa, je dolžan sprejeti vse zavarovanke, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko, ko doseže slovensko povprečje glavarinskih količnikov v svoji dejavnosti.

V primeru, da izvajalec oziroma ginekologi zavarovanki ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovanki ne bi smel odkloniti, se zavarovanka lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za ginekologa iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovanka lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih ginekologov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovanka lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

Ob tem želimo opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, saj izkazujejo stanje na določen dan pri izvajalcu. Podatki o aktivnih ginekologih se lahko posebej v zdravstvenih domovih dnevno spreminjajo zaradi prekinitev zaposlitve, upokojitev, smrti, novih zaposlenih. 

 Vir podatkov: spletna stran ZZZS

 PROSTE IZBIRE NA DAN 1.9.2023:

GINEKOLOG 

IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA

NASLOV

TELEFON ŠT. OPREDELJENIH

KERMAVNAR MOJCA

ZD SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 73 B, 6210 SEŽANA 05/73 11 423 3.428


 
 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN