Zdravstveni dom Sežana

Referenčna ambulanta Sežana

Tjaša Verbajs, dipl.m.s. (Godnič, dr.med., spec.druž.med.)

Partizanska 24, 6210 Sežana

tel.: 051 666 862

Obvestila, urnik ambulante in naročilo na obisk

 

 
 

 
Zdravstveni dom Sežana





  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN