Zdravstveni dom Sežana
 

Obvestilo

Vsa obvestila

SPREJEM IN OBRAVNAVA ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA

Partizanska cesta 24

6210 SEŽANA

 

 

 

SPREJEM IN OBRAVNAVA ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC PO ZAKONU O PACIENTOVIH PRAVICAH (Ur.l.RS 15/08)

 

 

 

-          Prva zahteva se lahko vloži ustno pri pristojni osebi

 

Direktorici Ljubislava Škibin dr.med.,spec.

Tel.št. 05 7311 400

Fax.št. 05 7311 426              

 

 

-          Pisno  zahtevo za prvo obravnavo se pošlje po pošti na naslov

ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA, Partizanska cesta 24, 6210 SEŽANA ali odda

osebno v tajništvu ZD Sežana, vsak delovnik od 07.00 do 15.00 ure (tajništvo se

nahaja v drugem nadstropju ZD Sežana)

 

 

-          Najbližji zastopnik pacientovih pravic:

 

JOŽICA TROŠT KRUŠEC, mag.prava

Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Koper

Vojkovo nabrežje 4A

6000 KOPER

 

Tel.št. 041 667 501

e-pošta: zastopnica.pacienta(at)quest.zzv-kp.si

 

Uradne ure:

Sreda od 15:30 do 21:30

Petek od 14:30 do 21:30

 

Uradne ure po telefonu na tel. številki 041 667 501

Ponedeljek, torek in četrtek od 18:00 do 20:00

 

Tel. številka za naročanje: 05/ 66 30 809

Od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00

 

 

 

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN