Zdravstveni dom Sežana
 

Obvestilo

Vsa obvestila

SPREJEM IN OBRAVNAVA ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA
Partizanska cesta 24

6210 SEŽANA

 

SPREJEM IN OBRAVNAVA ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC PO ZAKONU O PACIENTOVIH PRAVICAH (Ur.l.RS 15/08 in 55/17)

 

- Prva zahteva se lahko vloži ustno pri pristojni osebi


Direktorici Ljubislava Škibin dr.med.,spec.
Tel.št. 05 7311 400
Fax.št. 05 7311 426              

 
- Pisno  zahtevo za prvo obravnavo se pošlje po pošti na naslov
ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA, Partizanska cesta 24, 6210 SEŽANA ali odda osebno v tajništvu ZD Sežana, vsak delovnik od 07.00 do 15.00 ure (tajništvo se nahaja v drugem nadstropju ZD Sežana)

- Najbližji zastopnik pacientovih pravic:

JOŽICA TROŠT KRUŠEC, mag.prava
Prostori Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Koper
Vojkovo nabrežje 4A
6000 KOPER

 
Tel.št. 041 667 501

e-pošta: jozica.trost-krusec@nijz.si

 
Uradne ure:
Sreda od 15:30 do 21:30
Petek od 14:30 do 21:30

 
Uradne ure po telefonu na tel. številki 041 667 501
Ponedeljek, torek in četrtek od 18:00 do 20:00

 
Tel. številka za naročanje: 05/ 66 30 841
Od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00

Za obisk v pisarni se je potrebno predhodno naročiti na tel. št. za naročanje: 05 66 30 841. Naročanje je možno vsak delovni dan od 8:00 do 14:00 ure.

 

OBVESTILO O MOŽNOSTI ZASTOPANJA
IN
MOŽNOSTI DRUGE POMOČI
S STRANI ZASTOPNIKA PACIENTOVIH PRAVIC


Pacient (uporabnik zdravstvenih storitev) ima po Zakonu o pacientovih pravicah - ZpacP - pravico do brezplačne pmoči pri uresničevanju pacientovih pravic po ZPacP. Delo zastopnika je zaupno.

Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic:
- svetuje in pomaga pacientu ali ga zastopa pri uveljavljanju pravic po ZPacP,
- pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih
njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene,
- daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne reštve,
- pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po ZPacP,
- za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
- pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev,
- kadar ne gre za kršitev pravic po ZPacP zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ,
- v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacinta za hitro in uspešno razrešitev spora,
- daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi po uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti,
- izvajalec zdravstvenih storitev mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z zadevo, ki jo obravnava,
- zastopnik se lahko seznani z zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi njegove pisne privolitve (pooblastila).

Zastopanje pacienta pri izvajalcih zdravstvenih storitev zastopnik opravlja na podlagi pisnega pooblastila pacienta.

 

 

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN