Zdravstveni dom Sežana

Ordinacijski čas ZD Sežana

Zdravstveni dom Sežana

Šolsko otroški dispanzer

Zorica Milenković, dr.med., spec pediatrije

Otroški dispanzer

mag.Lejla Hercegovac,dr.med.,spec.pediatrije

Splošna ambulatna Sežana

Katja Simunich,dr.med.,spec.druž.med.

Miro Jurančič, dr. med., spec. spl. med.

Neda Maraž, dr.med.,spec.druž.med.

Tadeja Pogačnik Godnič, dr.med.,spec.druž.med.

Zvonko Rauber, dr.med., spec. spl. med.

Elizabeta Nabergoj, dr.med., spec. spl. med.

Referenčna ambulanta Sežana

Neda Maraž, dr.med.,spec.druž.med.

Dom upokojencev Sežana - Splošna ambulanta

Tadeja Pogačnik Godnič, dr.med.,spec.druž.med.

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Ljubislava Škibin, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa

Psihiatrična ambulanta Sežana

Andreja Fabič, dr. med., spec. psih.

Center za zdravljenje odvisnosti

Nataša Volk, dipl.med.sestra

Katja Simunich, dr.med.,spec.druž.med.

Diabetološka ambulanta

Stojan Kralj,dr.med.,spec.internist

Elena Kuzmina, dr.med., spec.internist

Ortopedska ambulanta – odrasli

dr.Simon Kovač,dr.med.,spec.ortoped

Ortopedska ambulanta – otroci

Hero Nikša, dr.med., spec. ortoped

Kirurška – urološka ambulanta

Željko Vidaković, dr. med., spec. kirurg

Zobna ambulanta za odrasle Sežana

Eva Gombač, dr.dent.med.

Ester Jankovič Zavrtanik, dr.dent.med.

Zobna ambulanta za šolarje in mladino Sežana

Nataša Torkar Fabčič, dr.dent.med. – ambulanta v osnovni šoli

Eva Srebot, dr.dent.med. – ambulanta v osnovni šoli

Fizioterapija

Tamara Sila, dipl. fizioterapevtka

Patronažna služba Sežana

Zdenka Ausec Furlan,dipl.med.sestra

Draga Franetič, višja med.sestra

Mateja Prelc,dipl.med.sestra

Dispanzer za mentalno zdravje

Polona Furlan, dipl.univ.psiholog

Zdravstvena postaja Hrpelje

Zdravstvena postaja Divača

Zdravstvena postaja Dutovlje

Zdravstvena postaja Komen

Zdravstvena postaja Senožeče

Vodstvo ZD

 

 
Zdravstveni dom Sežana

  © 2012/17 ZD Sežana -   Produkcija Digital iN